Asia Magharibi

Afisi ya Asia Magharibi ya Shirika la Mazingira la Umoja wa Mataifa huhimiza kuweko kwa mazingira safi, hewa na maji safi, na ardhi inayozalisha ili kupata na kudumisha maendeleo endelevu.

Latest

World Environment Day - Colombia will host the largest celebration on the environment in 2020.

Get involved

Do you know a Champion of the Earth? Nominations for 2020 opened on 20 January 2020.

Campaign

Emissions Gap Report 2019: 1.5ºC goal at brink of impossible unless the top G20 countries step up to take bold action.

Publication alert
Changamoto
Asia Magharibi ina utajiri wa mafuta na uchechefu wa maji, eneo hili limetunukiwa kijiografia na kisiasa kwa sababu linapakana na mabara matatu.

Mambo haya, yakijumuishwa na mengine, yamechangia mizozo na malumbano ambayo yameathiri watu na mazingira vibaya. Amani na usimamizi wa mazingira ulioboreshwa ni muhimu ili kupata utajiri na ukuaji katika eneo hili la Asia Magharibi.

Soma zaidi  • Wabia wetu

Tunaweza kufanya kazi katika eneo la Asia Magharibi kutokana na ubia na serikali, biashara, mashirika ya makundi ya uraia na wahusika wengine kutoka eneo hili. Orodha ya wabia wetu inapatikana hapa..

Our work in West Asia is made possible by our partnerships with governments, businesses, civil society organizations and other actors in the region. A list of our partners is available here.