Haki na usimamizi wa mazingira

Tunaunga mkono kuwepo kwa sheria kali na taasisi ili tuwe na sayari bora na watu wenye afya.

Changamoto

Bila sheria kali za mazingira na taasisi za mazingira, tutashindwa kutunza na kuhifadhi sayari yetu.  

The Work